AKTUALNOŚCI

2000px-Instagram_logo_2016.svg.png

ZAJRZYJ DO NAS

NA INSTA

Volatus Media podpisało umowę na realizację Vouchera w ramach projektu pt.:

„Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”  realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach umowy Volatus Media uzyskało voucher na dofinansowanie kosztów specjalistycznej usługi doradczej pn. „Dostosowanie modelu sprzedaży oraz zakresu usług świadczonych przez Volatus Media do zmian
w potrzebach i zachowaniach klientów”.

logo EU.png
logo EU.png
unnamed.jpg
logo EU.png